Gruppo Infinito

Köprü ve viyadük işleri

 1. Köprüler
 2. Viyadükler
 3. Alt ve üst geçitler
 4. Akedükler

Tünel işleri

 1. Karayolu ve demiryolu tünelleri
 2. Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri
 3. Atıksu tünelleri
 4. Deniz ve nehir altı tünelleri
 5. Metro tünelleri
 6. Galeri ve şartlar

Boru ve iletim hattı işleri

 1. Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri
 2. Su isale hatları

İçme - Kullanma suyu ve kanalizasyon işleri

 1. Kanalizasyon şebekeleri
 2. Yağmursuyu şebekeleri
 3. İçme ve kullanma suyu şebekeleri
 4. Mikrotünel işleri

Karayolu işleri (Altyapı + Üstyapı

 1. Otoyollar
 2. Devlet, il ve köy yolları
 3. Cadde ve sokak yapım işleri

Demiryolu işleri (Altyapı + Üstyapı

 1. Demiryolları
 2. Metro inşaatları
 3. Raylı sistemler
 4. Füniküler raylı taşıma tesisleri

Havaalanı işleri

 1. Havaalanı pistleri
 2. Havaalanı apron ve taksirut inşaat

Barajlar

 1. Dolgu barajlar
 2. Beton barajlar
 3. Kemer barajlar
 4. Göletler

Su yapıları

 1. Barajlar grup işleri
 2. Sulama ve drenaj tesisleri
 3. Regülatörler, bentler, rezervuarlar
 4. Akarsu düzenleme işleri
 5. Nehir ıslahı işleri
 6. Taşkın koruma tesisleri
 7. (Mülga: R.G.:27.4.2016 - 29696(1))
 8. (Mülga: R.G.:27.4.2016 - 29696(1))
  (1)Bu değişikli 2.5.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Deniz yapıları

 1. Liman, iskele, rıhtım inşaatları
 2. Marina inşaatları
 3. Deniz üstü platform inşaat
 4. Dalgakranlar
 5. Balıkçı barınakları, çekek yerleri
 6. Tersane havuzu inşaatları
 7. Kıyı koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz işleri
 8. Deniz altı boru hatları
 9. Deniz içi tüp geçitleri
 10. Deniz deşarjı yapıları

Arıtma tesisleri

 1. Kanalizasyon artıma tesisleri
 2. Atıksu artıma tesisleri
 3. Su artıma tesisleri
 4. İçmesuyu artıma tesisleri

Nükleer enerji tesisleri

Hidroelektirik enerji santralleri

Termik santraller

 1. Katı yakıt santralleri
 2. Sıvı yakıt santralleri
 3. Doğalgaz santralleri
 4. Jeotermal santralleri

Rüzgar enerji santralleri

Endüstriyel tesis inşaatları

 1. Hertürlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar
 2. Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları
 3. Petrol rafineri ve terminalleri
 4. Gaz terminalleri
 5. Atık bertaraf etme tesisleri
 6. Atık işletme tesisleri
 7. Bacagazı arıtma tesisleri

Madencilik ve maden üretimi ile ilgili inşaat işleri

 1. Tünel grubu işler
 2. Barajlar grubu işler
 3. Maden çıkarma ile ilgili inşaat işleri
 4. Dekapaj işleri
 5. Malzeme ocağında malzeme çıkartılması işleri

Saha işleri

 1. Karayolu grubu işler
 2. Demiryolu grubu işler
 3. Havaalanı grubu işler
 4. Barajlar grubu işler
 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri
 6. Peyzaj sahaları tanzim işleri
 7. Yüzey ve platform işleri

Kablolu taşıma sistemleri yapımı işleri

 1. Köprüler
 2. Viyadükler
 3. Alt ve üst geçitler
 4. Akedükler

Tarımsal altyapı işleri

 1. Karayolu ve demiryolu tünelleri
 2. Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri
 3. Atıksu tünelleri
 4. Deniz ve nehir altı tünelleri
 5. Metro tünelleri
 6. Galeri ve şartlar

İletişim

Gruppo infinito şirketler grubu olarak dünya genelinde hızla büyüyerek kurumsallaşmaya ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.