Gruppo Infinito

Radovi na mostu i vijaduktu

 1. Mostovi
 2. Vijadukti
 3. Podvožnjaci i nadvodžjaci
 4. Akvadukti

Radovi na tunelu

 1. Drumski i železnički tuneli
 2. Tuneli za prenos vode, preusmeravanje i silu
 3. Tuneli za otpadne vode
 4. Morski i rečni tuneli
 5. Tuneli metroa
 6. Galerija i termini

Radovi na cevovodima i dalekovodima

 1. Cevovodi i mreže za naftu i gas
 2. Vodovi za prenos vode

Piće - komunalni vodovod i kanalizacija

 1. Kanalizacione mreže
 2. Olujne mreže
 3. Mreže za piće i komunalne vode
 4. Mikrotunelni radovi

Radovi na autoputevima( Infrastruktura+ Nadgradnja)

 1. Autoputevi
 2. Državni, pokrajinski i seoski putevi
 3. Ulice i radovi na izgradnji ulica

Železnički radovi( Infrastruktura + Nadgradnja)

 1. Železnice
 2. Konstrukcije metroa
 3. Sinski sistemi
 4. Uspinjače za prenos sinskih sredstava

Aerodromski poslovi

 1. Aerodromske piste
 2. Izgradnja aerodromske pregače i rulne staze

Brane

 1. Brane nasipa
 2. Betonske brane
 3. Lučne brane
 4. Ribnjaci

Strukture vode

 1. Brane grupni radovi
 2. Navodnjavanje i odvodnjavanje
 3. Regulatori, nasipi, rezervoazri
 4. Radovi na uredjivanju strima
 5. Radovi na melioraciji reka
 6. Objekti za zaštitu od poplave
 7. (Ukinuto: R.G.:27.04.2016 - 29696(1))
 8. (Ukinuto: R.G.:27.04.2016- 29696(1))
  (1) Ova promena stupa na snagu 02.05.2016 god.

Morske strukture

 1. Konstrukcije luka,pristaništa,keja
 2. Konstrukcije marine
 3. Izgradnja kopnene platforme
 4. Talasne radilice
 5. Ribarska skloništa, brodska dvorišta
 6. Konstrukcije bazena za brodogradilitša
 7. Zaštita obala, utvrdjivanje, ispunjavanje mora i radovi na izbijanju
 8. Podmorski cevovodi
 9. Prolazi u morskim cevima
 10. Morske ispusne strukture

Postrojenja za prečišćavanje

 1. Postrojenja za prečišćavanje kanalizacije
 2. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 3. Postrojenja za prečišćavanje vode
 4. Postrojenja za prečišćavanje vode za piće

Postrojenja za nuklearnu energiju

Postrojenja za hidroelektričnu energiju

Termoelektrane

 1. Elektrane na čvrsto gorivo
 2. Postrojenja za tečna goriva
 3. Elektrane na prirodni gas
 4. Geotermalne elektrane

Vetroelektrane

Konstrukcije industrijskih postrojenja

  Sve vrste integrisanih i kompletnih industrijskih postrojenja i fabrika
 1. Postrojenja i platforme za proizvodnju nafte i gasa
 2. Rafinerije nafte i terminali
 3. Gasni terminali
 4. Postrojanja za odlaganje otpada
 5. Objekti za upravljanje otpadom
 6. Postrojenja za prečišćavanje dimnih gasova

Gradjevinski radovi u vezi sa rudarstvom i proizvodnjom minerala

 1. Radovi grupe tunela
 2. Grupni radovi na branama
 3. Gradjevinski radovi u vezi sa rudarstvom
 4. Kiseli radovi
 5. Radovi na vadjenju materijala u kamenolomu materijala

Terenski radovi

 1. Grupni radovi na autoputevima
 2. Grupni radovi na železnicama
 3. Grupni radovi na aerodromima
 4. Grupni radovi na branama
 5. Radovi na uredjenju terena za sportska i rekraciona područja
 6. Radovi na uredjenju zelenih površina
 7. Radovi na površini i platformi

Izvodjenje gradjevinskih radova na sistemima kablovskog transporta

 1. Mostovi
 2. Vijadukti
 3. Podvonžjaci i nadvožnjaci
 4. Akvadukti

Radovi na poljoprivrednoj infrastrukturi

 1. Drumski i železnički tuneli
 2. Tuneli za prenos vode i preusmeravanje sile
 3. Tuneli za otpadne vode
 4. Morski i rečni tuneli
 5. Tuneli metroa
 6. Galerija i uslovi

Kontakt

Kao grupa kompanija, Gruppo infinito brzim rastom nastavljamo da institucionalizujemo i pružamo usluge širom sveta.