Gruppo Infinito

Partneri

Kao ugovorni partner za Vas radimo sa mnogim kompanijama koje su se dokazale u globalnim projektima.

Kontakt

Kao grupa kompanija, Gruppo infinito brzim rastom nastavljamo da institucionalizujemo i pružamo usluge širom sveta.